Наука


Българска Академия на Науките
bas.bg
Информация за историята, ръководството, научните звена, изданията и международната дейност на БАН. Академичен календар и полезни връзки.

Дирекция Научни Изследвания - МОН
nsfb.net
Информация за структурата, програмите и конкурсите организирани от дирекцията. Полезни връзки и контакти.