Ciència i tecnologia


Artnodes
artnodes.uoc.edu/ojs/index.php/artnodes
Estudia i impulsa les interseccions de les arts, les ciències i les tecnologies com a noves formes d’art emergent. Articles, entrevistes i agenda.

Centre d'Investigació i Desenvolupament - CID
cid.csic.es
Investigació i desenvolupament a les àrees de química i biologia. Presentació, departaments, serveis, enllaços i seminaris.

Fira de la Ciència de les Illes Balears
balearsfaciencia.org
Es celebra a Palma. Objectius, agenda d'activitats, conferències, participants, antecedents, premsa i resum audiovisual.

Grec
webgrec.ub.edu
Aplicació de gestió de recerca de la Universitat de Barcelona, amb bases de dades, entorns de suport i programes d'explotació.

Oficina de Suport a la Recerca - OSR
osr.uib.es
Novetats, personal, tasques, programes nacionals i internacionals, beques, mobilitat d'investigadors, gestió de currículums, reparació i reposició. De la Universitat de les Illes Balears.

Reserves Naturals del Delta del Llobregat
deltallobregat.cat
Fotografies, normes de protecció, mapa i fitxa informativa. Dades sobre oci, vegetació i fauna. Activitats i llocs d'interès.

Scientia Gerundensis
raco.cat/index.php/Scientia
Articles de revisió en les diverses àrees de biologia, geologia, química, física i matemàtiques publicats per la Facultat de Ciències de la UdG. Presentació, índex, suscripcions i normes de publicació.

Servei d'Arxiu de Ciència
sac.cat
Directori d'arxius de documents científics i tècnics en els territoris de parla catalana, coordinat pel CEHIC i l'Arxiu General de la UAB.

Servei d'Investigació
uv.es/~serinves
Presentació, comissió d'investigació, convocatòries, intruccions d'execució, legislació, impressos, tauló d'anuncis. De la UV.