Cursos d'estiu

Campus Universitari de la Mediterrània
campusmed.net
Coorganitzat per la UPC, l'Institut Europeu de la Mediterrània i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Neix amb la voluntat de constituir-se en centre de referència interdisciplinari que complementi els estudis tècnics en Ciències del Mar a través de la celebració d'uns cursos i altres activitats de caire socieconòmic i cultural, que combinin la ciència, la tecnologia i les humanitats, sempre des d'una dimensió mediterrània.

Cursos virtuals
acte.pangea.org/mallorca2004/informaciocursos.html
Organitzats per l'Associació Catalana per a la Telemàtica Educativa. Des de l'educació infantil fins a eines per a internet. Informació general i inscripció.

Els Juliols de la UB
ub.edu/juliols
Programa de cursos d'estiu de la Universitat de Barcelona. Són cursos oberts a tothom i que poden ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció.

Escola d'estiu virtual
acte.pangea.org/programa
Del 4 al 16 de juliol de 2005. Fòrum, conferències i programa.

Universitat d'Estiu
udl.cat/serveis/estiu.html
De la Universitat de Lleida.

Universitat Oberta d'Estiu.
uoc.edu/portal/ca/institut_internacional_postgrau/programes_oberts/universitat-estiu
cursos d'estiu no presencials oberts a tothom. Estan contemplats com a crèdits de lliure elecció per la Universitat Oberta de Catalunya.

Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC)
universitatprogressista.org
Pretén ser un gran espai de trobada, reflexió i estudi dels temes que preocupen als sectors socials democràtics i d'esquerres, que reuneixi alumnes de Catalunya i d’altres territoris junt amb intel·lectuals, científics, artistes, líders associatius, sindicals i polítics.

Videoconferéncies en directe
acte.pangea.org/xerrar/indexvideos.html
Accès a les grabacions de les conferències de l'Escola d'Estiu 2005.