Formació permanent

CEPROM
conc.es/ceprom
Fundació per a la Formació i l'Estudi Paco Puerto, promoguda pel sindicat Comissions Obreres.

Educacionline
educacionline.com
Cursos de formació ocupacional i d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Formació Continuada
cambraterrassa.com/formacio
Cursos per a professionals en actiu de la Cambra de Comerç de Terrassa.

Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació (IDFO)
idfo.com
Fundació privada promoguda per la UGT de Catalunya que té com a finalitat facilitar la integració i la permanència dels treballadors en el mercat de treball.

Servei de Formació Permanent
uv.es/~sfp
De la Universitat de València.

Tecniber 5
tecniber.com
Centre de formació de Barcelona que ofereix cursos de formació ocupacional i contínua. També ofereixen serveis de disseny i mateniment de pàgines web o d'intermediació laboral.

Universitat Popular de Sagunt
aytosagunto.es/aplicacion/GRUPO.ASP?S=FMC&SS=UP
Cursos i tallers monogràfics adreçats a majors de 16 anys. Escola permanent d'adults.