Càtedres

Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis (CACC)
udg.edu/cacc
Càtedra de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona que té com a objectiu promoure un espai de reflexió, debat i recerca sobre qüestions que afecten el panorama de l'art i el pensament artístic contemporani des d'una perspectiva crítica.

Càtedra d'Esport i Educació Física
udg.edu/ceef
De la Universitat de Girona (UdG).

Càtedra d'Inmigració, Drets i Ciutadania
web.udg.edu/cidc
De la Universitat de GIrona.

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial
udg.edu/cgpt
Amb seu a la Universitat de Girona.

Càtedra de Seguretat i Salut en el Treball
udg.edu/csst
De l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG).

Càtedra Unesco de Desenvolupament Humà Sostenible
udg.edu/cunescodhs
De la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona (UdG).

Càtedra Unesco de Direcció Universitària
upc.edu/unescogestio
De la Universitat Politècnica de Catalunya.

Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació
udg.edu/cunesco
De la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (UdG).

Càtedres de la UdG
udg.edu/tabid/1177
Llistat de càtedres amb seu a la Universitat de Girona (UdG).

Grup de Química Supramolecular
uib.es/depart/dqu/dquo
De la Universitat de les Illes Balears

Patronat Sud-Nord Solidaritat i Cultura
uv.es/psudnord
Fundació General de la Universitat de València. Informació sobre els cursos de la Càtedra Mediterrània, la Càtedra UNESCO i sobre altres activitats: documentació, conferències, jornades i ajudes