Doctorats

Programes de Doctorat
redotri.urv.es/cgi-bin/normativa_d/programes.cgi
De la Universitat Rovira i Virgili.

Programes de doctorat
udl.cat/serveis/aga/tercercicle.html
De la Universitat de Lleida.