Universitat Autònoma de Barcelona


Centre d'Estudis Olímpics (CEO)
olympicstudies.uab.es
Escola de la Universitat Autònoma de Barcelona dedicada als estudis sobre olimpisme. Dossiers, recursos, simposis i conferències.

Fotografies
publicacions.uab.es/delblues/fotos_gratis/fotos.htm
Pàgina especial del Servei de Publicacions on es recullen més de 200 fotografies gratuïtes per descarregar.

Fundació Autònoma Solidària
webs2002.uab.es/fas
Pàgina del col·lectiu de voluntaris de la universitat, amb informació sobre els seus programes: ajuda als disminuïts, camps de treball internacional, integració de presos i informació sobre drogues, entre d'altres.

Fundació UAB
fundaciouab.com
Fundació que col·labora en el desenvolupament i la realització de projectes docents complementaris a l'oferta acadèmica de la Universitat. D'ella depenen els centres UAB Idiomes, les fundacions Doctor Robert i Josep Laporte o el Centre de Serveis de la Plaça Cívica, entre d'altres.

Futurs estudiants
uab.es/servlet/Satellite?cid=1088435590085&pagename=UAB/Page/TemplatePlanaModel1
Pàgina adreçada als futurs estudiants de la UAB, provinents tant de batxillerat, de cicles formatius o majors de 25 anys. Informació diversa sobre els estudis, els serveis i l'allotjament, entre d'altres.

Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE)
iae.csic.es
Amb seu a Bellaterra, dependent de la UAB. Dades del centre, personal, activitats i recerca.

L'Autonoma
uab.es/servlet/Satellite?cid=1101195299544&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB&language=ca&param1=1096479058291
Publicació mensual de l'Àrea de Comunicació i Promoció de la UAB. Accés en format PDF des de juny de 1995.

Laboratori de Palinologia, Grup de Botànica
lap.uab.cat
de la Universtiat Autònoma de Barcelona

Servei d'Activitat Física
saf.uab.cat
El servei gestor de les instal·lacions esportives, que dóna servei als membres de la comunitat universitària que desitgin fer algun tipus d'activitat física. Notícies, horaris de les pistes, suggeriments, agenda i inscripcions en línia.

Servei de publicacions
publicacions.uab.es
Departament encarregat de l'elaboració del web i la compilació de llibres, revistes i tesis doctorals de la UAB.

Universitat Autònoma de Barcelona
uab.cat
Notícies, agenda, estudis, accés als estudis, matrícula, programes, intercanvi, facultats i escoles, departaments i biblioteques.

Vila Universitària
vilauniversitaria.com
Servei d'allotjament per a estudiants i professors al costat mateix del Campus.