Universitat Oberta de Catalunya

Editorial UOC
editorialuoc.com
Editorial universitària. Ampli fons de publicacions que comprèn des del manual universitari fins a l'assaig. Venda d'e-books i cistell de la compra en línia.

Serveis lingüístics
uoc.edu/serveilinguistic
Aplega un seguit de recursos lingüístics sistematitzats, per tal d'ajudar els usuaris a l'hora d'elaborar tota mena de textos.

Universitat Oberta de Catalunya
uoc.edu
Universitat amb estudis no presencials.