Universitat Pompeu Fabra


Institut d'Educació Contínua
idec.upf.edu
Notícies, oferta formativa, programes, serveis i agenda. De la Universitat Pompeu Fabra.

Institut Universitari de Cultura
upf.edu/iuc
Institut nascut el 1994 com a resposta a la voluntat de crear un àmbit d'interdisciplinarietat on dur a terme activitats docents i de recerca destinades a promoure els estudis de cultura humanística, subratllant els lligams entre els camps de l'art, la literatura i el pensament filosòfic.

Universitat Pompeu Fabra
upf.edu
La Universitat, estudis, facultats i escoles, departaments i instituts, recerca i biblioteca.