Facultat de Ciències

Departament d'Estadística i Investigació Operativa
eio.ua.es
de la Universitat d'Alacant.

Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
dccia.ua.es/dccia/frontal.cat
de la Universitat d'Alacant

Departament de Tecnologia Informàtica i Computació
dtic.ua.es
de la Universitat d'Alacant.