Facultat de Dret

Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat
deje.ua.es
de la Universitat d'Alacant

Departament de Dret Civil
ddc.ua.es
de la Universitat d'Alacant

Departament de Dret Mercantil i Dret Processal
ddmdp.ua.es
de la Universitat d'Alacant.