Universitat de Barcelona


Departaments
www2.ub.edu/www/cgi/estructura.pl?cerca1=DEPARTAMENT&titol=Departaments
Directori i enllaços dels diferents departaments, corresponents a diferents Divisions i Facultats de la UB.

Fundació Bosch i Gimpera
fbg.ub.es
Fundació de la Universitat de Barcelona, creada el 1983 per promoure i fomentar en l'àmbit de Catalunya la investigació científica. La institució, objectius, organitació, activitats i formació.

Institut de Ciències de l'Educació.
ub.edu/ice
de la Universitat de Barcelona. Utilització de les Tecnologies de la Informació a la formació permanent del professorat. Aplicació a lICE

Les Publicacions de la Universitat de Barcelona
publicacions.ub.edu
Portal des d'on es poden adquirir llibres electrònics i publicacions en línia. Accés al catàleg d'obres ofertades.

Universitat de Barcelona
ub.edu
La Universitat, serveis i informació institucional.