Xarxes educatives

Edu365.com
edu365.com
Servei d'Internet que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, posa a disposició de tot l'alumnat de Catalunya i les seves famílies.

Edualter
edualter.org/index.ca.htm
Xarxa de recursos sobre educació per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat. Un espai per compartir recursos: bases de dades, adreces, propostes pedagògiques, agenda i enllaços.

El Safareig
xtec.cat/~ccols
Xarxa Territorial d'Educació Infantil de Catalunya. Intercanvi d'experiències, activitats, recursos per temes, notícies i agenda.

Fòrum l'escola i la ciutat
bcn.cat/escolaciutat
Debat intermunicipal centrat en les relacions que hi hauria d'haver entre les escoles i les ciutat on són ubicades.

iEARN-Pangea
iearn.cat
Xarxa d'educadors i estudiants d'arreu del món que pretén tractar i millorar diversos aspectes de l'àmbit educatiu.

LaceNet
lacenet.org
Xarxa educativa del Bages, vinculada a I*EARN-Pangea que impulsa en el Bages la participació en projectes telemàtics cooperatius i el treball en xarxa entre mestres, alumnes i pares.

Xarsec
seccat.com/xarsec
Xarxa telemàtica del Secretariat de l'Escola Cristiana de Catalunya.

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC)
xtec.cat
Recull de recursos i pàgines per a l'ensenyament de diversos nivells.