Regional


Comarques i municipis dels Països Catalans
upf.edu/daupf/6ap2/61ex.htm
Ordenades alfabèticament i amb indicació, en els municipis, de la comarca a la qual pertanyen.

Dades dels Països Catalans
dadescat.info
Dades sobre la geografia, la història, biografies, municipis, comarques, entitats, art, publicacions, etc. referits a totes les terres de parla catalana.

Fronteres i estats
geo.jazztel.es/fronteres.htm
Relació de països amb l'últim any de canvi de les seves fronteres, amb indicació del tipus de canvi.

La Taula del Sénia
tauladelsenia.org
Agrupació dels ajuntaments del voltant del riu Sénia (Baix Maestrat, Matarranya i Montsià) constituïda per superar, amb diàleg i treball en comú, els problemes que deriven de les divisions administratives d'aquestes comarques amb forts lligams geogràfics, històrics, lingüístics i culturals.

Neop@tria
neopatria.editboard.com
Fòrum de discussió per a totes les terres de l'antiga Corona d'Aragó.

Rinamed
rinamed.net
Elaboració i realització d'una estratègia comuna entre agents locals de les regions de l'arc mediterrani occidental en matèria d'informació i de sensibilització de la població davant els riscos naturals.