Societat


Centre d'Estudis Joan Bardina
bardina.org
Propostes per fer front als problemes econòmics que s'esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries o abús de poder. Treballs d'Agustí Chalaux, Brauli Tamarit i Lluís Maria Xirinacs.

Fundació La Caixa
fundacio.lacaixa.es
Entitat que gestiona els recursos que "La Caixa" destina a la seva obra social i cultural, amb certa especial incidència en l'esplai de la gent gran.

Institut d'Estudis de la Seguretat - IDES
seguretat.org
Iniciativa del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, com a eina al serveis dels diferents col·lectius professionals, de les empreses, de les diferents administracions i també del conjunt de la societat per estimular i difondre les problemàtiques socials sota l'àmbit conceptual de la seguretat. Agenda, notícies, publicacions i recursos.

Observatori de les Desigualtats (ODESC)
obdesigualtats.cat
Estudis relacionats amb les desigualtats socials que es desenvolupen a iniciativa de la Fundació Jaume Bofill o que compten amb la seva col·laboració o el seu suport.

Organització per les Minories Europees
eurominority.eu
El lloc de les minories europees, nacionals, regionals i culturals, dels pobles autòctons, dels grups ètnics, dels territoris específics, de les regions amb fort particularisme i amb tendències federalistes a Europa.