Rodina


Národní centrum pro rodinu (NCR)
rodiny.cz
Nestátní nezisková organizace monitorující a podporující společenské podmínky k rodině. Kontakty, texty a akce.

Rodinné centrum Praha
rodinnecentrum.cz
Občanské sdružení podporující rodinu jako zdravý základ společnosti pomocí výcvikových, vzdělávacích a komunitních programů pro rodiny, rodiče, manžele a snoubence. Kalendář, fotogalerie a akce.