Vzdělávání a výuka

Angličtina zdarma, informace, odkazy, tipy, doporučení…
englishweb.cz
Online studium angličtiny zdarma. Rozcestník www.englishweb.cz obsahuje desítky odkazů na možnosti studia angličtiny zdarma. Součástí webu je i stručný výklad základních gramatických jevů.

Artslexikon: On-line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu
artslexikon.cz
Akademický neziskový projekt obsahující výklad pojmů z oblasti kultury, umění, arts managementu a arts marketingu i z oblastí souvisejících. Byl podpořen agenturou FRVŠ a je monitorován v rámci WebArchivu Národní knihovny ČR.

Atlantská škola
atlantskaskola.cz
Cílem Atlantské školy je představit vědění a moudrost dávné Atlantidy širšímu spektru lidí. Možnost výběru z osmi kurzů, doplněno články a recenzemi knih o Atlantidě.

Azbuka - ruská abeceda
azbuka.cz
Základní informace o azbuce. Ruská abeceda azbuka v česko-ruské tabulce s vysvětlivkami. Základní údaje o Rusku, hlavní město, statistické informace, ruská měna, fotografie.

Čas maturity - maturitní otázky
casmaturity.cz
Připravujete se na maturitu? Stáhněte si propracované a připravené maturitní otázky zacílené na jednotlivé okruhy z Českého jazyka a ostatních maturitních předmětů. Otázky jsou tématicky setříděny do několika okruhů.

Cyber-English: angličtina bez hranic
cyber-english.cz
Projekt zaměřený na výuku anglického jazyka online a to zcela novou metodou. Konec cestování do školy. Vše co potřebujete je webkamera, sluchátka a mikrofon. Učte se a konverzujte kdykoliv a odkudkoliv. Přímý zvukový a obrazový kontakt s lektory.

e-Průvodce RVP
pruvodcervp.cz
Průvodce pro tvorbu ŠVP (školní vzdělávací program) pro základní školy.

EduPort
eduport.cz
Projekt EduPort nabízí možnost sebevzdělávání, vzdělávání pracovníků, učitelů i specialistů v oblasti IT a řízení lidských zdrojů. Prostřednictvím prezenčních i online kurzů a e-learningu podporuje odborný a profesní růst.

Europass
europass.cz
Soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.

Fresh Eye
fresh-eye.cz
Cyklus přednášek nazvaný „Fresh Eye“ si klade za cíl otevírat otázky spojené s postavením obrazu v současné společnosti

Jazyková škola s právem SJZ Brno
sjs-brno.cz
Jazyková škola s právem SJZ Brno, Kotlářská 9, dříve Státní jazyková škola Brno s 60 letou tradicí. Kurzy 7 jazyků všech pokročilostí. Pomaturitní studium. Přípravné kurzy na mezinár. zkoušky z A, N , F, It a Šp

JazykováLaboratoř.cz
jazykovalaborator.cz
Jazykový informační portál. Metody výuky cizích jazyků, odkazy na zajímavý studijní materiál zdarma: výukové stránky, online slovníky, internetové vyhledávače, online média a satelitní televize.

Konference uměleckých terapií
maut.cz
ARS TERAPEUTICA“ Konference uměleckých terapií / Conference of Art Therapies se bude konat v prostorách Lužánek - střediska volného času v Brně v termínu 24.

Kulturní dům Střelnice Vrchlabí
strelnicevrchlabi.cz
Kulturní a vzdělávací zařízení zaměřené na zábavné a vzdělávací pořady, divadelní představení, koncerty, organizování zájmových činností a besed, pořádání výstav, pořadů pro děti. Slouží veřejnosti Vrchlabí a širokého okolí.

Kurzy ke státní maturitě z matematiky, doučování
statnimaturita-matematika.cz
Přípravné kurzy ke státní maturitě z matematiky, pro nižší i vyšší úroveň. Náplní kurzu je vysvětlení všech teoretických poznatků, dostatečné procvičení, nácvik testových úloh, opakování. Individuální výuka aneb doučování matematiky, konzultace problémových témat, pomoc se seminárními pracemi apod. Lektoři s dlouholetými zkušenostmi se skupinovou i individuální výukou.

Kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou
vsichnikreslime.cz
Kreslení pravou mozkovou hemisférou je metoda, která využívá emoční poloviny mozku. Kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou vám dodají pocit uvolnění, posílí vám sebevědomí i koncentraci a podpoří kreativitu.

Lektor pro vás
lektorpro.cz
Lektorská činnost a poradenství v oblasti logistiky, finanční gramotnosti, motivační programy a poradenství v oblasti sociální sféry a zaměstnanosti.

Letní Herecká Škola
letnihereckaskola.cz
Ve formě letního tábora připravuje LHŠ dětské a mladé umělce pro film, TV a reklamu. Probíhá zde výuka herectví, zpěvu a tance s pomocí profesionálů jednotlivých oborů.

Lukáš Jindra
lukasjindra-pedagog.estranky.cz
Mnoho let působí jako učitel zpěvu. Buduje hlasovou techniku, učí interpretaci a stylové frázování. K tomu mu pomáhají jeho bohaté profesionální zkušenosti z oblasti muzikálu, opery, popu, rocku. Pro své žáky pořádá pravidelné koncerty.

PhDr. Richard Herrmann - Firemní výuka německého jazyka
herrmann.cz
PhDr. Richard Herrmann - Firemní výuka německého jazyka, překlady z/do němčiny

Poskytování krizové pomoci
krizova-pomoc.cz
Poskytování krizové pomoci, výměna zkušeností a know-how. Projekt v rámci česko-švýcarské spolupráce linek důvěry. Součástí projektu je i workshop a konference.

Prázdninová škola Lipnice
psl.cz
Občanské sdružení usilující o všestranný rozvoj osobnosti člověka.

Prima referát
primareferat.cz
Kvalitní příprava diplomových, bakalářských, rigorózních, seminárních a jiných prácí a referátů.

Školička u sv.Michala
kurzyuzuzy.cz
Centrum volného času - výtvarné kurzy pro děti, mládež, dospělé v Praze. keramika, kresba, malba, grafika, šperk, architektura.

Skyline school Hana Stanislavová
anglictina-boleslav.cz
Výuka angličtiny, překladatelská a tlumočnická činnost v Mladé Boleslavi.

Slovíčka z učebnic angličtiny
slovicka.wz.cz
Jednoduchý webový program na učení a zkoušení slovní zásoby z nejčastěji používaných učebnic angličtiny.

Španělština ve Španělsku
spanelstinavespanelsku.com
(Salamanca) Jazyková škola Tía Tula nabízí kurzy španělštiny pod vedením rodilého mluvčího ve městě s bohatou historií. Pro mládež a dospělé. Přípravné kurzy na mezinár. zkoušky DELE.

Studio KMM - kurzy kreslení a vizážistiky
studiokmm.com
Kreslení pravou mozkovou hemisférou, kurzy realistické kresby, kurzy líčení

Studium a práce v zahraničí
nazkusenou.cz
Nezávislý informační web o studiu o práce v zahraničí, na kterém můžete také diskutovat, nebo si přečíst zkušenosti ostatních z pobytu v zahraničí.

Studium muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie
akademiealternativa.cz
Akademie Alternativa s.r.o.- instituce akreditovaná MŠMT - nabízí dvouleté, tříleté a pětileté studium oborů muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie, umělecké terapie, psychologická biografie se zaměřením na arteterapii, terapie zpěvem – Werbeck metoda

Next >>