A&CE Group, s.r.o.
ace.cz/cz/sluzby-audit-uvod.html
Brněnská poradenská a auditorská společnost.

Ing. Jiří Pípal – auditorské služby
audit-pipal.cz
Nabízí audit subjektů kolektivního investování (fondy kvalifikovaných investorů, podílové a investiční fondy).

SP Audit
spaudit.cz
Auditorská činnost, ekonomické, účetní a daňové poradenství, due diligence a mezinárodní účetní standardy.

Weida, s. r. o.
weida.cz
Auditorské služby, daňové a účetní poradenství.