Životní prostředí

APE, s.r.o.
odpady-ape.cz
Agentura pro ekologii, poskytující komplexní služby a výrobky pro ochranu životního prostředí.

Atelier Fontes, s.r.o.
fontes.cz
Projekty, služby a realizace pro ochranu, tvorbu a využití krajiny, zejména z vodohospodářského hlediska.

Ekosfera spol. s r. o.
ekosfera.cz
Služby a výrobky pro tvorbu a ochranu životního prostředí. Informace, přístupový plán a poskytované služby.

Emise Energo s.r.o.
emiseenergo.webzdarma.cz
Měření emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Přehled služeb, autorizace a přístrojové vybavení.

Enviform, s.r.o.
enviform.cz
Poradenství v oblasti BOZP a PO, ADR, ekologie (IPPC, EMS), autorizované měření emisí, akreditované měření faktorů pracovního prostředí, odběry a analýzy vod.

GEOtest Brno, a. s.
geotest.cz
Geologické a sanační práce pro ochranu životního prostředí a hydrogeologie.

Ineco, v.o.s.
ineco.cz
Autorizovaná měření emisí, rozbory vod, měření škodlivin v pracovním a životním prostředí, zkušební laboratoř.

Isoporadce
isoporadce.cz
Zajištění poradenské činnosti v rámci budování systémů dle ISO norem.

KOMWAG, a.s.
komwag.cz
Provádíme komplexní komunální služby, sběr a svoz odpadů, čištění a údržba.