Hloubení a vrtání

Artemia, s.r.o.
artemiastudny.cz
Studny a vrty pro tepelná čerpadla. Formuláře, kontakty a místa.

Carbongate
carbongate.cz
Výzkum a dodávky šungitových hornin pro využití v průmyslu a zemědělství.

Diamo státní podnik
diamo.cz
Těžba a zpracování uranových rud a zahlazování následků po těchto činnostech.

Ferram, a.s.
ferram.cz
Výroba důlních strojů, dopravníkových technologií, speciálních dílů a ocelových konstrukcí.

Geoengineering Ostrava
geoengineering.cz
Projekční činnost v oborech mostních staveb, hornictví, podzemního stavitelství, vyztužování a geotechniky.

GET s.r.o.
get.cz
Služby v oblasti geologie, báňské projekce, měřictví, životního prostředí, územního plánování a podnikového poradenství.

Granita s.r.o.
granita.cz
Hornická činnost, těžba, úprava a prodej kameniva.

Hydro Báňský Servis
herrmannova.cz
Hydrogeologické posudky a projekty, legalizace studní, projekty studní, ložiskově-geologické a báňské projekty, těžba a úprava nerostných surovin, oceňování ložisek, marketingové studie v oblasti těžby.

Lomy Mořina
lomy-morina.cz
Hornická činnost, těžba a úprava kameniva.

Reno Šumava, s.r.o.
sweb.cz/renosumava
Přehled těžebních dolů a hornické činnosti.

TUBES s.r.o.
tubes.cz
Projektování a realizace podzemních staveb, silničních a železničních tunelů a staveb pro metro.

Tunely
tunely.cz/tunely
Legislativa a informace v oblasti dopravních a inženýrských staveb.