Příležitosti


Ardeus.cz
e-burza.cz
Nabídka a informace k obchodování s akciemi, opcemi, komoditami, a dalšími produkty finančního trhu.

Sieber Uchytil s.r.o.
sieber-uchytil.cz
Odborné finanční a ekonomické hodnocení investic, ekonomické přílohy k žádostem ze strukturálních fondů EU, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů.

Vebso obchodní portál
vebso.wz.cz
Nakupování na internetu s možností výdělku.