Životní prostředí


Biom.cz
biom.cz
Informace o energetickém a průmyslovém využívání biomasy. Články ma téma biomasa, biopaliva, pelety, bioplyn, kompostování, bioodpady, kotle na biomasu, energetické rostliny, rychle rostoucí dřeviny a fytoenergetika.

Dřípatka
dripatka.cz
Pracoviště pro školní i mimoškolní environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu.

EcoMonitor
ecomonitor.cz
Databáze článků a tiskových zpráv s tématikou životního prostředí.

EkoList po drátě
ekolist.cz
Deník o životním prostředí, zprávy, kalendář akcí, rady pro domácnost, politika, diskuze a publikace.

Ekotoxikologická databáze
piskac.cz/ETD
Přehled nebezpečných chemikálií a jejich vlastnosti.

Ekovýchova Libereckého kraje
ekovychovalk.cz
Projekt pro výchovu a osvětu environmentálního vzdělávání. Obsahuje ukázky ekologického poradenství, článků a fotografií.

EnviWeb
enviweb.cz
Přináší zpravodajství a legislativu o životním prostředí, ekologii, průmyslu a odpadech. Nabízí poradenství, katalog firem, inzerci a odborné akce.

EnviWeb.cz
enviweb.cz/rss
Zpravodajství o životním prostředí, ekologii, průmyslu a odpadech.

EnviWiki
enviwiki.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
Internetová encyklopedie věnovaná vzdělávání zaměřenému na prostředí. Aktuality, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, dokumenty, portály a kategorie: přírodní prostředí, hnací síly, rizika a dopady, nástroje a opatření.

Odpady.iHNed.cz
odpady.ihned.cz
Informace o odpadovém hospodářství a ekonomice životního prostředí.

Příroda info.cz
prirodainfo.cz
Články, fotografie a zvuky při pozorování české přírody, encyklopedie, lokality, určovací klíče, spolupráce a návštěvní kniha.

Příroda.cz
priroda.cz
Informační, komunikační, vzdělávací a zábavné centrum věnované především české přírodě. Články o přírodě, ekologii, životním prostředí, diskuzní fóra a kalendář zajímavých akcí.

Tereza
terezanet.cz
Nevládní nezisková organizace pro ekologickou výchovu, s projekty probouzejícími pocit spoluzodpovědnosti za současný i budoucí stav planety Země.