Biologie


Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)
ochranaprirody.cz
Státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, sledování stavu druhů a biotopů, Natura 2000, hospodářské újmy, dotační programy, územní a druhová ochrana přírody, záchranné programy, časopis Ochrana přírody, metodiky, chráněná území, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a přírodní památky.

Biologie
biology.webz.cz
Středoškolská biologie, geneticky modifikované organismy.

Biotox
biotox.cz
Virtuální herbář, encyklopedie psychotropních rostlin, svět přírodních látek, přehled informací z toxikologie a vyhledávací databáze E symbolů.

Blaha Milan
milan-blaha.wz.cz/cz
Popularizační stránky o molekulární regulaci buněčného cyklu, reprodukci savců, klonování, molekulární biologii a biochemii. Obsahuje základní souhrny, nové obrázky, odkazy a data.

Česká vědecká společnost pro mykologii
natur.cuni.cz/cvsm/cestina.htm
Údaje o společnosti, adresář, Mykologické listy, knihovna, členové, akce.

Ekologie
ekologie.wu.cz
Blog o ekologických a souvisejících tématech.

Gate2Biotech
gate2biotech.cz
Informace z českého biotechnologického výzkumu. Adresář firem a společností, zóna pro studenty a zprávy.

Genetika - Biologie
genetika-biologie.cz
Obsahuje kapitoly o dědičnosti a dědičných chorobách, klinické genetice a vrozených vadách, populaci, evoluci a genetickém inženýrství.

Oddělení fyziky biomolekul
biomolecules.mff.cuni.cz
Základní výzkum v oblasti molekulární biofyziky.

Pojmy do biologie
pojmy.kybli.net
Stránky věnující se tvorbě co nejúplnějšího přehledu pojmů středoškolské biologie.

Příroda
rozhlas.cz/priroda/portal
Články, informace a fotografie o dění v přírodě.

Průtoková cytometrie a FACS
cytometry.cz
Služby, vybavení laboratoře, protokoly FCM, kontakty a odkazy na příbuzné stránky.

Toxikon
biotox.cz/toxikon
Internetový přehled toxikologie.

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
usbe.cas.cz
Vědecký výzkum zaměřený na analýzu dynamiky přírodních systémů. Struktura ústavu, zaměstnanci a konference.

Veronica
veronica.cz
Ekologická poradna o ekologicko-energetické problematice.