Chemie

ABC
tady.cz/abcchemie
Katalog chemikálií vyráběných v České republice.

Česká společnost chemická
csch.cz
Organizační členění, aktuální sdělení a dokumenty.

CHEMagazín
chemagazin.cz
Časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi.

Chemická olympiáda
web.natur.cuni.cz/cho
Přehled nového ročníku i předchozích let, harmonogramy, soustředění a databáze.

Chemické listy
chemicke-listy.cz/cz
Vydává Česká společnost chemická ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR čtyřikrát za rok jako součást časopisu Chemické listy.

Chemické Listy
chemicke-listy.cz
Bulletin České společnosti chemické.

Chemie na základní škole
reichmann.wz.cz/chemie
Zadání a řešení skupinových prací pro 8. a 9. ročník ZŠ.

Chemie pro gymnázium
chesapeake.cz/chemie
Soubor komentovaných odkazů středoškolské anorganiky a organiky.

Chemservis
chemservis.cz
Informační server zaměřený na legislativu, vývoj, výrobu a obchod v oblasti chemie a příbuzných odvětvích.

Chemsite
basti.borec.cz
Chemické pokusy prakticky, základy provedení, výpočty, teorie a bezpečnost.

Databáze nebezpečných látek
eurochem.cz/cindex
Pro 300.000 chemických látek udává jejich základní identifikaci, fyzikálně chemické vlastnosti, vliv na životní prostředí, odkazy na výrobce a na zákony o chemických látkách. Lze vyhledávat i podle chemické struktury.

EuroChem
eurochem.cz
On-line databáze firem, chemikálií a produktů.

Ksicht
ksicht.natur.cuni.cz/o-ksichtu
Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou. Přihlášky, úlohy, soustředění a navigace.

Laboratorní encyklopedie
labo.cz/sl/slovnik.htm
Stručné vysvětlení některých speciálních pojmů používaných v laboratorní praxi, analytické technice, chemii, fyzice a příbuzných přírodních vědách.

Laboratorní průvodce
labo.cz
Kompletní vybavení laboratoří.

Merck
merck.cz
Vybavení pro laboratoře.

Periodická tabulka prvků
tabulka.cz
Internetové zpracování chemické soustavy prvků.

Periodická tabulka prvků
piskac.cz/PT
Interaktivní tabulka prvků na WWW a ve formě programu.

Přírodní látky
naturstoff.sweb.cz
Popisy některých přírodních látek.

Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek (REACH)
reach.cz
Nová chemická legislativa vydaná Evropskou unií pro používání chemické látky se známými vlastnostmi, které nepoškozují životní prostředí a zdraví člověka.

Separační metody
natur.cuni.cz/~pcoufal
Základní popisy separačních a analytických metod.

Společná laboratoř NMR pevné fáze
imc.cas.cz/nmr
Studium struktury a dynamického chování pevných látek pomocí NMR spektroskopie pevného stavu. Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu Ústavu makromolekulární chemie a Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR.

Strukturní typy
chemi.muni.cz/~lobl/Projekt/Projekt.html
Obsáhlý informační projekt.

Xantina
xantina.hyperlink.cz
Obsahuje příklady a cvičení z organiky i anorganiky, zákony a literaturu.