Fyzika

3pól
3pol.cz
Články, soutěže a diskuse o elektrické energii.

Akustika
steiner.cz/david/akustika
Seminární práce shrnující principy akustiky a jejich dopad v technice a hudbě.

Albert Einstein - Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
Biografie a osobnost, popularita a kulturní dopad tohoto teoretického fyzika.

Aldebaran
aldebaran.cz
Server věnovaný fyzice, astrofyzice a fyzice plazmatu.

Aldebaran.feld.cvut.cz
aldebaran.feld.cvut.cz
Texty z fyziky, astrofyziky, kosmologie a teorie plazmatu.

Amper
amper.ped.muni.cz
Slouží k fyzikálnímu vzdělávání a použití fyziky v běžném životě, zejména v environmentálních disciplínách.

AstroNuklFyzika
astronuklfyzika.cz
Představuje řadu vzájemně propojených odborných pojednání v elektronické formě z oblastí jaderné a radiační fyziky, teorie relativity, astrofyziky, kosmologie a přírodovědně-filosofických úvah.

Česká nukleární společnost
csvts.cz/cns
Provádění osvěty, napomáhání vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šíření informací z oblasti mírového využívání jaderné energie.

Český metrologický institut (ČMI)
cmi.cz
Aktuality, časté dotazy, odborné akce, kontakty a dokumenty.

conVERTER
converter.cz
Převody fyzikálních jednotek, slavní fyzici a Nobelovy ceny za fyziku.

Dielektrika, termodielektrický jev
dielektrika.kvalitne.cz
Stránky věnované popisu vlastností dielektrik a termodielektrického jevu. Výklad historie elektretů, tvorby kompozitních dielektrik a experimentů s dielektriky.

FEL Fyzika page
phys.paranoiaworks.org
Vypracované laboratorní úlohy z předmětů Fyzika1 a Fyzika2 pro studenty ČVUT.

Fyzika částic
www-hep2.fzu.cz/~rames/outreach/castice.html
Výzkumná pracoviště v ČR zabývají se fyzikou částic, projekty s účastí českých fyziků

Fyzika pro gymnázia
radek.jandora.sweb.cz/fyzika.htm
Zpracování fyziky jako maturitních témat v rozsahu pro gymnázia. Možnost stažení kompletu.

Fyzikální kabinet
kabinet.fyzika.net
Oficiální stránky komise fyziky Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech. Návody na pomůcky, Java aplety, fyzikální soutěže.

Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS)
fykos.cz
Akce pro středoškoláky, kteří se zajímají o fyziku.

Fyzikální olympiáda
fyzikalniolympiada.cz
Program, úlohy, výsledky a archiv.

Fyzikální olympiáda Praha
praha.fyzikalniolympiada.cz
Aktuální informace, výsledkové listiny a zajímavosti.

Fyzikální praktika z MatFyzu
autobaterie.com/praktika
Mechanika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika a jaderná fyzika.

Fyzikální ústav AV ČR
fzu.cz
Informace o ústavu, výzkum, zdroje a aktivity.

Fyzikální web
fyzika.webz.cz
Jevy, popisy a vysvětlení středoškolské fyziky.

Fyzmatik – fyzikálně matematický blog
fyzmatik.pise.cz
Fyzikálně matematický blog nejenom pro studenty gymnázia. Pozoruhodné matematické a fyzikální jevy kolem nás.

FyzWeb
fyzweb.cz/novinky
Zajímavosti, fyzikální informace, knihovna, dílna a odpovědna.

Halové jevy
halo.kvalitne.cz
Pozorování, články, statistiky a fotogalerie.

Inženýrská mechanika
im.fme.vutbr.cz
Mezinárodní časopis pro teoretickou a aplikovanou mechaniku.

Jednota českých matematiků a fyziků
jcmf.cz
Novinky, přehled poboček, poslání, historie, usnesení, program a stanovy.

Jednotky.cz
jednotky.cz
Převodník jednotek pro délku, plochu, objem, hmotnost, sílu, tlak, výkon, energii, teplotu, čas, rychlost a úhly.

Levitron – antigravitace na vašem stole
levitron.cz
Zařízení Levitron a jeho pokročilá variace "Antigravitační" globus vznášející se ve vzduchu bez opory!

Monoceros
physics.muni.cz
Web fyzikální sekce Přírodovědecké fakulty MU

Optické úkazy v atmosféře
ukazy.astro.cz
Vysvětlení polární záře, různých ohybových jevů, mapa noční oblohy, princip duhy a halové jevy.

Next >>