Instituce


Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
isvav.cz
Obsahuje veřejně přístupné údaje IS VaVaI Rady pro výzkum, vývoj a inovace podle poskytovatelů, programů, soutěží, subjektů, projektů, výzkumných záměrů a výsledků.

Výzkum a vývoj v České republice
vyzkum.cz
Aktuální informace státní správy o výzkumu a vývoji. Obsahuje legislativu, dokumenty, národní programy a dokumenty spolupráce.