Matematika


Algebra 2
math.muni.cz/~bulik/vyuka/Algebra-2
Teorie čísel pro vzdělávání učitelů.

CAK
c-a-k.cz
Centrum aplikované kybernetiky.

Cifrikova matematika
matematika.webz.cz
Vybrané seminární práce a domácí úkoly z matematiky studenta PedF UK v Praze.

Fraktály a chaos
chaos.fraktaly.sweb.cz
Informace o fraktálové geometrii a teorii chaosu.

Jednota českých matematiků a fyziků
jcmf.cz
Novinky, přehled poboček, poslání, historie, usnesení, program a stanovy.

Lineární rovnice a jejich soustavy
rovnice.chytrak.cz
Ukázka praktické maturity z matematiky.

Martin a Martin
mam.mff.cuni.cz
Korespondenční seminář, časopis a soutěž MFF pro studenty středních škol.

Martin Hinner
martin.hinner.info/math/Fraktaly
Jemný úvod do fraktálů.

Matematická olympiáda
mo.webcentrum.muni.cz
Oficiální stránky olympiády pro Českou republiku.

Matematická skripta a texty
mat.fme.vutbr.cz/home/klaska
Mapuje matematické texty a dokumenty na Internetu v různých okruzích.

Matematické pohádky
mujweb.cz/vesely.marek
Matematické úlohy v pohádkovém podání.

Prometheus
prometheus-nakl.cz
Nakladatelství Jednoty českých matematiků a fyziků.

Vašíček Karel, RNDr.
mathpublishing.eu
Historie matematiky, doučování, deskriptiva a odborné překlady.

Výborný, Karel
physnet.uni-hamburg.de/hp/kvyborny
Sbírky příkladů ke knize Pěstujeme lineární algebru, přednáška a cvičení z algebry.

Wikipedie Portál:Matematika
cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Matematika
Zajímavosti, články, věty, důkazy a praktické ukázky.

Zajímavá matematika
gjp-me.cz/extra/zamat/2006_07/uvod.html
Hádanky, rébusy a hříčky s matematikou, soutěže a seminář.