Technologie


Audioweb
audioweb.cz
O reproduktorech, reprobednách a zesilovačích. Teorie a praxe, projekty reprobeden a subwooferů, programy do auditechniky, parametry a výsledky měření reproduktorů Tesla/TVM.

Automa
odbornecasopisy.cz
Časopis pro automatizační techniku.

Elektrika.cz
elektrika.cz
Každodenní bezplatné elektrotechnické zpravodajství.

Elektronické stavebnice
elektrotechnickestavebnice.xf.cz
Stránky o využívání elektrotechnických a elektronických stavebnic ve výuce.

GPS
gps.slansko.cz
Stránky věnované globálnímu navigačnímu systému.

Hugova stránka o elektrotechnice
z-moravec.net
Základy fyziky polovodičů, polovodičové součástky, integrované obvody, výpočetní a spojovací technika.

Jirkovo doupje
jirkovodoupje.wz.cz
Stránky věnované vědě, technice a historii.

MCU
mcu.cz
On-line zdroje pro mikroovládače.

Nanotechnologie na VŠB-TUO
nanotechnologie.vsb.cz
Úvod do problematiky nanosvěta a jeho využití v praxi.

Převody jednotek
prevod.cz
Stránky jsou věnovány fyzikálním jednotkám. Najdete zde definice, převodní koeficienty a on-line převodník. Dále zde najdete definice soustavy SI a on-line převodník čísel mezi různými číselnými soustavami.

Sigma
sigma-vvu.cz
Výzkumný, vývojový a výrobní ústav čerpadel.

Technologické centrum AV ČR
tc.cz
Národní informační centrum pro evropský výzkum. Připravuje analytické a výhledové studie a zabývá se mezinárodním transferem technologií.

Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s.
tchk.cz
Provozuje vědeckotechnický park, podnikatelský inkubátor a centrum pro transfer technologií, prostřednictvím kterých podporuje inovační podnikaní v areálu letiště.

Ústav stavebního zkušebnictví, s.r.o.
uszpce.cz
Provádí zkoušky betonu, měření jeho zhutnění a hutnící zkoušky.