Udržitelné zemědělství


Ekodům
ekodum.ecn.cz
Občanské sdružení pro ekologické bydlení. Efektivní využívání půdy, surovin, vody, energie a ostatních zdrojů.

Ekovesnice.cz
ekovesnice.cz
Příklady ekodomů, permakultura a energie, ekoauta a ekovesnice, zdraví, životní prostředí, konspirační teorie, kalendář akcí, galerie a knihovna.

Ekozahrady
ekozahrady.com
Principy permakultury a zahradního designu respektujícího přírodní zákony.

Kosimesnadno
kosimesnadno.cz
Informace o sečení kosou, možnost zakoupení příslušenství, kurzy a videoukázky.

Permakultura (CS)
permakultura.sk
Praktická řešení pro trvale udržitelný život. Kancelář, kurzy, knihy, časopisy, permakulturní projekty a články.