Lodní modelářství

Historické plachetnice
kopape.webnode.cz
Modeláře historických plachetnic. Fotogalerie, download, odkazy, tipy, plány.

KLoMČR
svazmodelaru.cz/odbornosti/klom
Klub Lodních Modelářů ČR.

MOdelařina NA KOleně
mo-na-ko.net
Lodních modeláři a vše kolem.