Pohlednice

Pivní pohlednice
sweb.cz/pivnipohlednice
Galerie pivních pohlednic hlavně z Čech a Slovenska.

Polička na historických pohlednicích
policka.wz.cz
Sbírka pohlednic města Poličky od konce 19. století po současnost.

Stará Šumava
stara-sumava.cz
Stránky s pohlednicemi zachycujícími tento region v minulosti.