Ankenævnet for Huseftersyn
husanke.dk
Behandler klager fra private forbrugere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet efter 1. januar 2000.

BevarDitHus
bevardithus.dk
Viden-portal om Håndværk og Bygningsbevaring af ældre- og historiske huse.

Boligejer
boligejer.dk
Bolig portal. Overblik over købs- og salgsprocessen. Værktøjer og dokumenter, som skal sætte boligejerne i stand til at udføre dele af en bolighandel selv. Køb og salg.

boligguiden.dk
boligguiden.dk
Boligportal med køb og salg af bolig. Råd ved huskøb, hussalg, samt boligsøgning online. Husdokter med råd om skader, skadedyr og udbedringer.

Bolius
bolius.dk
Videncenter for boligejere. Formidler rådgivning om bygningsspørgsmål, herunder om enfamiliehuses tilstand, vedligeholdelse og forbedring.

bygitegl
bygitegl.dk
Kalk- og teglværksforeningen inspirations og ideside til anvendelse af mursten og tegl i have og hus. Indvendig som udvendig.

Danske Torpare
danske-torpare.dk
Forening af danske med grund eller hus i Sverige. Nyt, links og annoncer.

Den Offentlige Informationsserver
ois.dk
En statslig database der samler en række offentligt tilgængelige oplysninger ved rørende ejendomme i Danmark.

Det Grønne Hus
detgroennehus.dk
Videncenter indenfor miljø, energi, byggeri og sundhed. Her finder du tips til at spare og få et grønner liv inde som udendørs.

Ejendomsvurdering
vurdering.skat.dk/Ejendomsvurdering
SKAT's side om ejendomsvurdering. Her kan man søge en bolig og se seneste offentlige ejendomsvurdering .

Ejerportal
ejerportal.dk
Portal, der henvender sig til landets boligejere og ejerforeninger. Links, gode råd og arbejds opgave børs.

Elsparefonden
elsparefonden.dk
Skal fremme elbesparelser og en mere effektiv elanvendelse. Gode råd, tips og købs vejledninger for el besparelser i huset.

Flamingohuset i Taulov
flamingohuset.dk
Hjemmesiden søger at skabe debat og forståelse for alternative byggeprojekter, der fremmer udviklingen af energi- og miljørigtigt byggeri. Der tages udgangspunkt i et konkret byggeri af et lavenergihus i flamingo.

Fritidshusejernes Landsforening
mitfritidshus.dk
Har til formål at være det samlende organ for alle ejere af fritidshuse.

Hegnsloven
hegnsloven.dk
Oplysning om naboproblemer vdr. hegn til myndigheder og private: Orientering om regler, formular til sager, retspraksis, lovtekst, om kommenteare til hegnslov og kurser.

Lofus
lofus.dk
Linksamling om bolig og byggeri.

Nybygger
nybygger.dk
Side for og af nybyggere med forum, henvisninger til aktuelle nybyggerier og leverandør kartotek med anmeldelser.

Parcelhusejernes Landsforening
parcelhus.dk
Organisation og forening for parcelhusejere.

Pillefyring
pillefyring.dk
Information pillefyr og træpiller, stokere og stokerfyr.

Statens Byggeforskningsinstitut
sbi.dk
Arbejder for dansk byggeri og det byggede miljø sammen med alle byggeriets parter, fra lovgivere til brugere. Om byggeri, hus, vedligeholdelse og forskning i byggeri.

Storskrald
storskrald.dk
En gratis service til borgere i Danmark som ønsker at medvirke til at begrænse mængden af effekter/materialer rundt omkring i landet. Her kan man udbyde eller søge efter storskrald.

Strandvejskvarteret
strandvejskvarteret.dk
Nyttig information for beboere og husejere langs Strandvejen, København/Nord Sjælland.

Træ er Miljø
trae.dk
Find alt hvad der er værd at vide om træ, fra skoven til færdige møbler.