Kultur


Amatørernes Kunst og Kultur Samråd
akks.dk
AKKS er den kulturpolitiske spydspids for kunstnerisk skabende og genskabende amatørers organisationer inden for teater, sang, billedkunst og musik.

Dansk Artist Forbund
artisten.dk
De professionelle artisters faglige organisation. Repræsenterer artister, musikere, sangere, entertainere, og bands.

Kulturministeriet
kum.dk
Ministeriet for arkitektur, kunsthåndværk, design, biblioteker, film, idræt, museer, musik, radio og tv, skabende kunst, teater og kunstuddannelse.

Kulturrådet for Børn
boernekultur.dk
Kulturministeriets rådgivende udvalg for børnekultur, der har til opgave at udvikle og iværksætte projekter i Danmark.

Macrame - Jørgen Friis-Christensen
macrame.dk
A gallery of macrame items including bags, bowls, mats, wall hangings, and plant hangers.