Biblioteker


Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
aba.dk
Man kan på websitet stille spørgsmål, ansøge om arkivadgang samt søge i samlingerne.

bibliotek.dk
bibliotek.dk
Oplysninger om (og bestilling af) bøger og andet materiale på danske biblioteker.

Biblioteker på Nyheds-Index
ni.dk/biblioteker
Samling af links til de danske biblioteker.

Dansk Folkemindesamling
dafos.dk
Statens arkiv for dokumentation og udforskning af dagliglivets ikke materielle kultur i Danmark fra renæssancen til i dag.

Det Kongelige Bibliotek
kb.dk
Danmarks nationalbibliotek med bogmuseum, forskning, databaser, samlinger og udstillinger.

Indvandrerbiblioteket
indvandrerbiblioteket.dk
Overbygning for folkebibliotekerne i deres betjening af de etniske minoriteter i Danmark.

Statsbiblioteket
statsbiblioteket.dk
Nationalt forskningsbibliotek med samlinger af informations- og dokumentationsmateriale.