Fagbiblioteker

Den Grafiske Højskoles Bibliotek
host1.dgh.dk/biblioteket
Om grafisk teknologi og design, med bogsøgning og bestilling.

Det Administrative Bibliotek
dab.dk
Centraladministrationens forvaltnings- og samfundsfaglige bibliotek og dokumentationstjeneste.

Handelshøjskolens Bibliotek i Århus
asb.dk/lib
Understøtter HHÅ's uddannelse og forskning.

MiniBib
minibib.dk
Et samarbejde mellem biblioteker i ministerier og styrelser, med søgning i beholdningerne.

Søfartens Bibliotek
sbib.dk
Udlån til danske skibe og besætninger. Med stor maritim bogsamling om handelsskibe, og søfarts links.