Ordbøger


da.speling.org: Den store danske ordliste
da.speling.org
En samling af danske ord, information om dem og korrekturlæsning. Fra SSLUG.

Den Danske Online Ordbog
ddoo.dk
Omfattende online ordbog med mange søgemuligheder. Links til andre online ordbøger.

Jysk Ordbog
jyskordbog.dk
Dialektordbog for den del af landet, hvor der tales jysk. Fra Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, Aarhus Universitet.

Ordbog over det ældre danske sprog
hist.uib.no/kalkar
Faksimileudgave af Otto Kalkars værk. Forklaringer på norsk.

Ordbog over det danske sprog
ordnet.dk/ods
Dækker rigssproget fra 1700 til ca. 1950 og inddrager i et vist omfang dialekter, fagsprog og slang.

Retskrivningsordbogen
dsn.dk/?/cgi-bin/ordbog/ronet
Begrænset online-udgave, fra Dansk Sprognævn.

Sportsjournalistisk - Dansk Ordbog
nipserstat.dk/fusionsnipserne/jour-dan.htm
En blanding af klichéer og floskler, sportsjournalister betjener sig af i stort omfang.

Sprogteknologisk ordbase
cst.dk/sto/webinterface
Med detaljerede oplysninger om stavning, bøjning, syntaktiske konstruktioner, og for substantivers vedkommende også sammensætning.