Uddannelse


Amtscentrene i Danmark
amtscentre.dk
Arbejder med undervisningsmidler, pædagogisk rådgivning og vejledning til lærere.

Cirius
ciriusonline.dk
En institution under Undervisningsministeriet. Der gives tilskud til internationalt samarbejde og mobilitet for unge, elever, studerende og lærere.

Den Usynlige Pensel
denup.dk
Et pædagogisk udviklingsprojekt, der har til formål at beskrive metoder og arbejdsformer til at styrke små børns indre billeddannelse som en del af sprogarbejdet i dagtilbud.

Laugesens Have A/S
laugesenshave.dk
Et moderne kursuscenter, beliggende i et naturskønt område midt i mellem Herning, Holstebro, Ringkøbing og Skjern.

Undervisningsministeriet
uvm.dk
Nyheder, oversigt over uddannelser, publikationer, blade, love og regler.