L'hombre

Brædstrup L'hombre Klub
braedstrup.lhombre.dk
Beskrivelse af l'hombre-spillet og af klubbens virke med henblik på udbredelse af det 600 år gamle kortspil der blev udviklet af klostermunke i Spanien.

Dansk L´hombre Union
lhombre.dk
Landsdækkende forening, der har til formål at fremme spillet og afholde DM.

L´hombreklubben af 1935
lhombre35.dk
Spiller L´hombre i København NV hver onsdag i vinterhalvåret. På hjemmesiden findes udførlig beskrivelse af L´hombrespillets regler.

Odense L'hombre Klub
od-lhombreklub.dk
Information om klubben.