Alder

Dansk Gerontologisk Selskab
gerodan.dk
Forskning i alderdom.

Dansk Selskab for Geriatri
danskselskabforgeriatri.dk
Det medicinske grenspeciale geriatri beskæftiger sig med forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering af ældre patienter, oftest over 65 år.