Arbejdsskader og -miljø

APV
apv.ms
EDB-program med Særkon Kommunikation, samt konsulentassistance til udførelse af APV, der sikrer overblik og udbytte af en arbejdspladsvurdering.

Arbejdsmiljoweb.dk
arbejdsmiljoweb.dk
Fællesinformation fra arbejdsgivere og arbejdstagere om godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Find gode råd og vejledning om stress, mobning, arbejdsstillinger, indeklima med videre og hent gratis materiale.

ArbejdsmiljøButikken
arbejdsmiljobutikken.dk
Informationsmaterialer om arbejdsmiljø. Bøger, pjecer, video, branchevejledninger, forskningsrapporter eller spil.

Arbejdsmiljøpolitik i Kødindustrien
arbejdsmiljoepolitik.dk
Information om BAR Jord til Bord og arbejdsmiljøet i kødindustrien.

Arbejdspladsvurdering med APV - PC/NET
arbejdspladsvurdering.dk
Software til arbejdspladsvurdering og den efterfølgende opfølgning. Introduktion, priser, download, manual og erfa-gruppe.

Arbejdsskadestyrelsen
ask.dk
Udgivelser, ordbog, skadesager, statistik og priser.

Arbejdstilsynet
arbejdstilsynet.dk
Den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Nyheder, metoder, regler, information, indsatser, statistik og links.

BAR - branchearbejdsmiljørådet for grafisk.
grafiskbar.dk
Sikkerheds- og sundhedsproblemer og gode råd om løsninger til den grafiske branche. Pjecer og vejledninger.

BAR - Industriens Branchearbejdsmiljøråd
i-bar.dk
Arbejdsmiljømæssige regler, aftaler og forordninger som retter sig mod industriarbejdspladser. Links til kampagner og temaer.

BAR - jord til bord.
barjordtilbord.dk
Arbejdsgiver og ansatte indenfor landbruget og skovbruget samt anlægsgartnere, slagteri-, mejeri- og gartneriansatte kan her søge information om arbejdsmiljø og projekter som BAR Jord til Bord gennemfører.

BAR - privat kontor.
bar-kontor.dk
Råd og vejledning til kontorvirksomheder om arbejdsmiljø. Links til informationskampagner.

BAR - service og tjenesteydelser.
bar-service.dk
Branchevejledninger og anden information om arbejdsmiljøforhold til branchens medarbejdere og virksomheder.

BAR - transport og engros
bartransportogengros.dk
APV, arbejdsmiljøstyringer og branchevejledninger.

BAR - undervisning og forskning.
bar-u-f.dk
Branchearbejdsmiljørådet. Elektroniske branchevejledninger og guider.

BAR Bygge og Anlæg
bar-ba.dk
Branchearbejdsmiljøråd for bygge- og anlægsbranchen. Links til kurser, aktiviteter og arbejdstilsynets kontaktgrupper.

BAR Finans / Offentlig Kontor & Administration
bar-foka.dk
Branchearbejdsmiljøråd for finans- og offentlig kontor/administration sektoren. Links til branchevejledninger, APV og arbejdsmiljøuddannelsen.

BAR Handel
barhandel.dk
Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelbranchen. Informationskampagner, møder og temaaftener.

BodyConsult
bodyconsult.dk
Sundhedsfremme til medarbejdere, af mensendieck undervisere.

Branchearbejdsmiljørådenes Portal
bar-web.dk
Fælles portal for de 11 Branchearbejdsmiljøråd (BAR'er).

Branchearbejdsmiljørådet for Social & Sundhed
bar-sosu.dk
Nyheder, debat, informationsmaterialer, arbejdspladsvurdering, sikkerhedsarbejde, uddannelse og generel information.

BST Københavns Kommune
bst.kk.dk
Bedriftssundhedstjenesten. Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel.

BST-Nord
bst-nord.dk
Sparringspartner inden for arbejdsmiljø og miljø. Ydelsesoversigt.

BST-Thy,Mors,Salling
bst-thy-mors-salling.dk
Produktkatalog, kurser og mulighed for nyhedsbrev.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
arbejdsmiljoforskning.dk
NFA er forankret i Beskæftigelsesministeriet og udfører strategisk forskning inden for arbejdsmiljø. Desuden overvåger NFA international arbejdsmiljøforskning.

Frølich Ergonomi
froelichergonomi.dk
Indretning af computerarbejdspladser. Forebyggelse af arbejdsrelaterede smerter, sygdomme og museskader. Arbejdspladsvurdering.

Job og Trivsel
jobogtrivsel.dk
Rådgivning og uddannelse af alkohol og misbrugsnøglepersoner på arbejdspladsen. Stresshåndtering og samtaleterapi til medarbejdere og privatpersoner.

Museskade.dk
museskade.dk
Omfattende katalog over museskadeinformation. Med debatforum.

Nordic Mental Corporation
dmc.dk
Hjælp til at fastholde eller genopbygge medarbejdernes arbejdsevne gennem en hurtig og effektiv indsats overfor problemer af psykisk, fysisk, social eller juridisk/økonomisk art.

Personalesundhed.dk
personalesundhed.dk
Jeg tilbyder en række sundhedsydelser, som kan forebygge og nedsætte antallet af sygedage og fremme sundhed og trivsel.

si-leder.dk
si-leder.dk
Arbejdsmiljøkonsulent og sikkerhedsleder der hjælper små virksomheder med at styre og dokumentere arbejdsmiljøet. Kontaktoplysninger og referencer.

Next >>