Jordemødre

Diers Klinik
diersklinik.dk
Diers Klinik inseminerer par, enlige kvinder samt lesbiske. Inseminitioner med sygdomstestet donorsæd.

Gaia Graviditetsklinik - scanning og insemination
graviditetsklinik.dk
Tilbud til gravide: graviditetsscanning bla. 3D scanning, jordemoderkonsultation og fødselsforberedelse. Fertilitetsbehandling: Insemination med åben eller anonym donor. Desuden: Akupunktur mod barnløshed, rygestop, smerter eller graviditetsgener.

Hjemmefødsel i Frederiksborg Amt
hjemmefoedsel.com
Ved privatpraktiserende Jordemoder Hanne Willer. Beskrivelse af ydelser, herunder prisinformation, samt anden graviditet- og fødselsrelateret information.

Jordemoderforeningen
jordemoderforeningen.dk
Den Almindelige Danske Jordemoderforening. Kontakt- og kontigentoplysninger. Debatside samt tidsskrift for jordemødre.

Scanningsjordermoderen.dk
scanningsjordemoderen.dk
Jordemoder og scanningsklinik tilbyder scanning af gravide. Billedeksempler og priser.