Folkesundhed

Alan Stougaard: Bliv Donor
blivdonor.dk
Personlig side, der argumenterer for at blive donor. Blod, organer og knoglemarv.

Apropos Kommunikation
foerstehjaelp.dk
Oversigt over tilbudte kurser i førstehjælp, artikler om emnet og præsentation af relaterede produkter.

Bliv bloddonor i Odense
bloddonorodense.dk
Oplysninger om det at være bloddonor samt adresse på tappesteder.

Bloddonorerne i Danmark
bloddonor.dk
Om foreningen, informationsmateriale, nyheder og blad.

Bloddonorerne i Storkøbenhavn
givblod.dk
Information om at være donor og tapninger.

Central forskningsenhed for almen praksis
gpract.ku.dk
Forskningsenheden er en selvejende institution, som har til formål at udføre forskning i almen praksis og i sundhedsvæsenet i øvrigt.

Dansk Førstehjælps Information
df-i.dk
Overblik over kurser, samarbejdspartnere og projekter.

Dansk Råd for Genoplivning
genoplivning.dk
Koordinerer og rådgiver organisationer, der underviser i såvel basal som avanceret genoplivning.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed
patientsikkerhed.dk
Forening der arbejder for at bedre patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. Oversigt over indsatsområder, kurser og kontaktoplysninger.

Dit Undervisningsmijlø
dituvm.krath.dk
Eksempler på godt undervisningsmiljø og hvad man gør for at forbedre samme.

Falck Healthcare
falck.dk/healthcare
Sundhedstilbud til arbejdspladsen. Rygskole, psykologisk bistand, hjælp til misbrugsproblemer og udarbejdelse af trivselsprogrammer.

HELPAN
helpan.dk
Salg af undervisningsmaterialer. Førstehjælpskurser og foredrag.

Hovedstaden Samariterkorps
samarit.dk
Frivillig aktivitetsgruppe under Dansk Røde Kors i København. Information om arbejdeT, uddannelse og organisering.

Komiteen for sundhedsoplysning
sundhedsoplysning.dk
Bestilling af publikationer.

Lægevagten
laegevagten.dk
Generel information om lægevagt og skadestuer, samt råd omkring sygdomme. Kontaktinformation for Københavns og Frederiksborg amter, og i begrænset omfang øvrige amter.

MayDay
mayday-info.dk
Forening for information om sundheds- og miljømæssige påvirkninger, og frihed til eget valg af behandlingsformer.

Netværk af Forebyggende sygehuse i Danmark
forebyggendesygehuse.dk
Formålet med Netværket er at styrke sygehusenes indsats og ansvar for sygdoms-forebyggelse og sundhedsfremme til patienter, personale og nærsamfund.

Porfyriforeningen i Danmark
porfyriforeningen.dk
En sammenslutning af folk med interesse for og med porfyri i Danmark.

Radiodoktoren
radiodoktoren.dk
Hjemmeside for læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen, med stof fra udsendelsen "Spørg om Sundhed", foredrag, bøger og musik.

Statens Institut for Folkesundhed
si-folkesundhed.dk
Forskning, udredning og rådgivning vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion.

Sund By Netværket i Danmark
sund-by-net.dk
Samarbejde mellem amter og kommuner om udvikling af forebyggende sundhedsarbejde.

Sundhedscenter.dk
sundhedscenter.dk
Rådgivning om hvordan man kan leve et længere og sundere liv.

Sygeforsikringen danmark
sygeforsikring.dk
Supplerende sygeforsikring med yderligere dækning.

www.redliv.dk
redliv.dk
Gode råd om førstehjælp og oversigt over kursustilbud i samme.