Handicap


Center for Ligebehandling af Handicappede
clh.dk
For at fremme handicappedes ligestilling. Informationsmateriale, nyhedsbrev, lovinformation og tilgængelighed for hjemmesider.

Dronningens Ferieby
dronningensferieby.dk
Med handicapindrettede huse. Generel information, tilbud, transport og nyheder.

Handicap-Camping.dk
handicap-camping.dk
Handicappet campist med el-kørestol og respirator videregiver sine erfaringer.

Happydays
happydays.nu/dk
Portal for handicappede med sider vedrørende dating, loppemarked, jobsøgning og aktivitetskalender.

MarselisborgborgCentret
marselisborgcentret.dk
Tværgående center for rehabilitering, forskning og udvikling. Om arbejdet, baggrund, konferencer og rehabiliteringspark.

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap
forebygovergreb.dk
Projekt, der skal afhjælpe denne problematik. Baggrundsinformation, konferencer, kurser og litteraturliste.

Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandicap
solbakkens-raadgivning.dk
Rådgivningscenter med hjemsted i Århus tilbyder målrettet rådgivning og vejledning til forældre samt børn og unge med Cerebral Parese, Rygmarvsbrok, Ol, Arm-ben defekter og AMC. Oversigt over tilbudt rådgivning og kurser.

Søholm
soeholm.com
Bosted og aktivitetssted for voksne udviklingshæmmede. Priser, ledige pladser og kontaktoplysninger.

Uddannelse for alle
clh.dk/index.php?id=1098
Om FNs standardregler for funktionshindredes sjette paragraf. Alle har ret til uddannelse på lige fod.

Videnscenter for Bevægelseshandicap
vfb.dk
Om videnscenterets arbejde. Desuden stor linksamling og vidensdatabase.