Organisationer

Dansk Handicap Forbund
dhf-net.dk
En interesseorganisation for fysisk handicappede. Jobformidling, medlemsblad, materialer, fritidstilbud og debat.

De Samvirkende Invalideorganisationer
handicap.dk
Handicappolitisk paraply for de danske handicaporganisationer. Politik, nyhedsbrev, pressen og u-landsarbejdet.

Det Centrale Handicapråd
dch.dk
Rådgiver de offentlige myndigheder, og overvåger regler, lovgivning og praksis på handicapområdet.

Handicappede børns ferierejser
hbf.dk
Grupperejser og ferieboliger for især bevægelseshandicappede børn.

Handicapråd og handicappolitik i kommunerne
kommunalehandicapraad.dk
Kommunalehandicapraad.dk er en hjemmeside om kommunale handicapråd og handicappolitik i kommunerne. Siden er en service til alle, der arbejder med handicappolitik og kommunale handicapråd.

Kristelig Handicapforening
k-h.dk
Forening der arbejder på at bygge og drive kristne hjem for handicappede. Endvidere arrangeres der familielejre, temadage, kurser og årlig handicaptur til udlandet.

Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
ptu.dk
Interesseforening, med medlemstilbud, forskning, nyheder, informationsmateriale og projekter.

Sæby Handicapgruppe
saebyhandicapgruppe.dk
Aktiviteter og kontaktoplysninger. Vedtægter og præsentation af bestyrelsen.