Lægemidler

Bedre Medicin
bedremedicin.dk
Debat om sikkerheden omkring medicin skrevet af Johnny Boesen.

Danmarks Farmaceutiske Selskab
farmaceutisk-selskab.dk
Generelt om selskabet, nyheder og kontaktoplysninger.

Dansk Lægemiddel Information A/S
dli.dk
DLI udgiver Lægemiddelkataloget til professionelle, og Medicinhåndbogen til borgerne, i bogform, på cd-rom samt on-line.

Dansk Selskab for FarmakoEpidemiologi
farmakoepi.wordpress.com
Præsentation, nyhedsbrev, medlemsliste og interesseområder.

Farmakonomforeningen
farmakonom.dk
Fagforening med information om overenskomster, løn, arbejdsmiljø og uddannelse.

Institut for Rationel Farmakoterapi
irf.dk
Nyt om præparater, behandlingsvejledninger, kurser og publikationer.

Klinisk Farmakologisk Netværk
cpnc.dk/dastyr.htm
Rationel brug af lægemidler i klinisk sammenhæng og uddannelse af kliniske farmakologer. Beskrivelse af de 4 subcentre på Bispebjerg- og Gentofte Hospital, Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Lægemiddelkataloget Online
lk-online.dk
Opslagsværk, der henvender sig til fagfolk inden for sundhedssektoren.

Lægemiddelstyrelsen
laegemiddelstyrelsen.dk
Administrerer lovgivningen om medicin, tilskud, sikrer kvalitet og virkning.

Medicinpriser
medicinpriser.dk
Lægemiddelstyrelsens hjemmeside med danske medicinpriser. Der kan søges oplysninger om f.eks. priser, pakningsstørrelser og prissudviklingen.

MedicoMonitor
medicomonitor.dk
Analyseinstitut for medicin-industrien. Introduktion, produkter, partnere, nyheder og referencer.

NetDoktor.dk: Medicin
netdoktor.dk/medicin
Register med lægemidler, brevkasse, producenter, priser, tilskud og generel information.

Statens Serum Institut
ssi.dk
Forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser.