Professionelle ressourcer

Besøg et bofællesskab
botilbud.dk
Om et botilbud i Næstved for psykisk syge unge.

Botilbudet Støttruphus
botilbudet.dk
Beskrivelse af målgruppe og behandlingsforløb.

Esbernhus Kalundborg
esbernhus.dk
Social-psykiatrisk botilbud i Kalundborg, Vestsjælland. Programmer og kontaktoplysninger.

Gallo Aktiviteterne
gallo.dk
For at støtte psykisk syge omkring Århus, ved hjælp til selvhjælp, gennem kreative aktiviteter og meningsfyldt arbejde.

Landsbyen Sølund
solund.dk
Sølund er en landsby og et hjem for mennesker med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Oversigt over boenheder, service og sundhed.

Liv i balance
liv-i-balance.dk
Behandlings- og kursussted, Præstø Psykolog Praksis.

Netværket Aalborg
netvaerketaalborg.dk
Tilbud om samtaler, samvær, tilsyn og støtte i hverdagen til den sociale, den praktiske og den personlige del af de unges liv. Samarbejde med kommuner i hele landet.

Psykologpostkassen
psykologpostkassen.dk
Gratis brevkasse med autoriserede psykologer