Myndigheder

Patientklagenævnet
pkn.dk
Behandler klager over sundhedsvæsenet. Med afgørelser, lovgivning, publikationer og klageskema.

Sundhedsstyrelsen
sst.dk
Den centrale sundhedsfaglige myndighed og central forvaltning i Danmark.