Organisationer

Akpatient.dk
akpatient.dk
Om foreningen og lidelsen. Kontaktoplysninger.

Alternerende Hemiplegi
ahckids.dk
Oplysning om sygdommen og kontaktoplysninger til foreningen.

CdL-foreningen
cdl.dk
Om Cornelia de Lange foreningens arbejde, sider for forældre og kontaktoplysninger.

Dansk Hæmatologisk Selskab
hematology.dk
Hæmatologiske links, afdelinger, møder og medlemmer.

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
sportsmedicin.dk
Et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme interessen for og kendskabet til idrætsmedicin og at virke for dens praktiske anvendelse.

Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi
saks.nu
For ortopædkiruger med interesse for sportsskader. Om selskabets arbejde, forskning, rapporter og kalender.

Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering
medicinskprioritering.dk
Bidrager til belysning af de medicinske prioriteringsproblemer ud fra faglige, etiske og samfundsmæssige synsvinkler. Praktiske oplysninger om selskabet.

Dansk Selskab for Sygehusledelse
dssnet.dk
Aktiviteter, kurser, tidsskrift og nyheder.

Danske Bioanalytikere
dbio.dk
Fagforening. Med information om faget, fagbladet, løn/arbejde og ledige jobs.

Danske Kvindelige Lægers Forening
quindoc.dk
Forum for tværfaglig debat og information om sociale, etiske, pædagogiske og psykologiske problemstillinger for kvindelige læger.

Læger uden Grænser
msf.dk
Médecins Sans Frontières danske afdeling. Målsætning, kampagner og beretninger om mennesker på flugt.

Patientforeningen Danmark
patientforeningen-danmark.dk
Arbejder aktivt for forbedring af sundhedsvæsenet, gennem deltagelse i den offentlige debat og foredrag. Projekter, nyt, Boneloc, valgspørgsmål, brochurer og gode råd.

Patientforeningen Mine Rettigheder
minerettigheder.dk
Hjælp til borgere der er kommet i kontakt med sundhedsvæsenet eller det sociale system på grund af sygdom.