Personlige hjemmesider

Bliv Donor
blivdonor.dk
En privat mening om hvorfor man bør blive donor af blod, organ eller knoglemarv.

Erling Tiedemann
erling.tiedemann.dk
Forhenværende amtsborgmester, formand for Det Etiske Råd, medlem af BIOSAM, dommerudnævnelsesrådet, bestyrelsen for Det Danske Bibelselskab, genteknologiudvalget - nedsat af forskningsministeren - samt af følgegruppen for regeringens BioTIK-projekt