Psykologer


Alpha Psykologklinik
psyke.dk
Par- og individuel samtaleterapi. Artikler om angst, kommunikation, forsvarsmekanismer, opdragelse, psykopati og utroskab. Hørsholm og Roskilde.

Århus Psykologklinik
aarhuspsykologklinik.dk
Aut. psykolog & specialist. Speciale i sorgarbejde, traumer, seksuelle overgreb, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

Dansk Psykoanalytisk Selskab
psykoanalytisk-selskab.dk
Om psykoanalyse, uddannelse, behandlere, etik, debat og tidsskrift.

Dansk Psykolog Forening
dp.dk
Fagforening og standsforening for psykologer i Danmark. Med pjecer, uddannelse og medlemsblad.

Find-Psykolog.dk
find-psykolog.dk
Oversigt over psykologer i Danmark.

Kognitiv Terapi ved Alice Juhl
alicejuhl.dk
Alice Juhl er bl.a. kandidat i Pædagogisk Psykologi og tilbyder kognitiv terapi som behandling af stress, angst, vrede og fobi. Hun giver også Parterapi til par med problemer i parforholdet.

NetPsych
netpsych.dk
Information og rådgivning om psykologi og psykiatri. Artikler og brevkasse.

Psykologhuset Aarhus
psykologhuset.eu
Med mange års erfaring dækker vi en bred vifte af ydelser indenfor såvel det kliniske som det erhvervspsykologiske område

PsykologKontakt
psykologkontakt.dk
Landsdækkende database med mulighed for søgning på abonnerende psykologer.

SE Foreningen Danmark
seforeningen.dk
Kurser og uddannelse i Somatic Experiencing henvendt til psykologer, læger, psykoterapeuter og kropsterapeuter. Kropsbaseret metode til behandling af kriser, chok og traumer efter eksempelvis naturkatastrofer, tortur eller voldtægt.

Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi
sakt.dk
En faglig organisation for psykologer, psykiatere og andre med sundhedsfaglig baggrund med uddannelse i denne terapiform. Med generel information og liste over godkendte terapeuter.

Selskabet for Analytisk psykologi
cg-jung.dk
Dansk afdeling af IAAP. Uddannelsessted for analytiske psykologer. Selskabet Jungs venner.

Wagner & Baadsgaard
wagner-baadsgaard.dk
Kurser, temadage, foredrag samt konsulent- og vejledningsarbejde i Danmark og Norge. Almenpsykologisk behandling fortrinsvis af angst- og sorgreaktioner samt selvtillidsproblemer.